นโยบายการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาให้เว็บไซต์รองรับการใช้งานของท่านได้ดียิ่งขึ้น ทางเราจะมีการเก็บข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ โดยการเข้าชมเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อ่านรายละเอียด

Nissan ปรับแผนธุรกิจ เตรียมเร่งเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้า 19 รุ่นใหม่ ภายในปี 2030

Nissan Motor ได้ประกาศแผนวิสัยทัศน์ระยะยาว Nissan Ambition 2030 เป็นครั้งแรกในปี 2021 ซึ่งครอบคลุมถึงรถยนต์ไฟฟ้า ล่าสุด เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2023 บริษัทได้ประกาศปรับแผนใหม่ด้วยการให้ความสำคัญกับขุมพลัง EV และ e-POWER มากขึ้น โดยจะปรับให้เหมาะสมกับในแต่ละตลาด รวมถึงเพิ่มอัตราการแข่งขันทั้งในแง่การพัฒนาและการผลิตทั่วโลก

 

แผนการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ของ Nissan จึงได้รับการปรับเปลี่ยนด้วย โดยเดิมทีบริษัทมีแผนเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ที่ติดตั้งขุมพลังพ่วงระบบไฟฟ้าจำนวน 23 รุ่น แบ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV 15 รุ่น ภายในปีงบประมาณ 2030 แต่แผนใหม่จะเพิ่มจำนวนการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ ที่ติดตั้งขุมพลังพ่วงระบบไฟฟ้าเป็น 27 รุ่น โดยเป็นรถยนต์ไฟฟ้า EV 19 รุ่น ภายใต้กรอบเวลาเดิม

แผนดังกล่าวส่งผลให้สัดส่วนรถยนต์ ที่พ่วงระบบไฟฟ้าต่อขุมพลังอื่นของ Nissan และ Infiniti ในปี 2030 เพิ่มจาก 50 เป็น 55% นอกจากนั้น ยังมีการปรับสัดส่วนยอดขายประมาณการ ของรถยนต์ไฟฟ้าของแต่ละตลาดหลักในปีงบประมาณ 2026 เมื่อเทียบกับขุมพลังอื่น โดยเพิ่มขึ้นจากแผนเดิมดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

  • ยุโรป: 98% (เพิ่มขึ้นจาก 75%)
  • ญี่ปุ่น: 58% (เพิ่มขึ้นจาก 55%)
  • จีน: 35% (เพิ่มขึ้นจาก 40%)
  • สหรัฐฯ: 40% (นับเฉพาะ EV มีผลกับยอดปี 2030)
  • ยอดขายทั่วโลก: 44% (เพิ่มขึ้นจาก 40%)

Nissan ยังระบุว่าจะเปิดตัว EV ที่พัฒนาขึ้นเพื่อชาวจีนโดยเฉพาะในปี 2024 ส่วนตลาดยุโรปจะดำเนินตามแผนเพิ่มขุมพลังพ่วงระบบไฟฟ้าต่อไป รวมถึงกระชับความร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรให้มากขึ้น นอกจากนั้น จะเพิ่มการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้งานในระยะยาวทั้ง Connected Car Service ตามความต้องการของผู้ใช้งานผ่าน Connected Car Service และการเริ่มใช้ platform แบบ e-architecture ซึ่งประเดิมตลาดกับ Nissan Ariya และจะมีรุ่นอื่นตามมาในอนาคต

 

ที่มา: Nissan

Credit: www.HeadLightMag.com